KGTM ( Bernd Konings ) en GFM - Global Football Management ( Menno Beukema ) hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten, waarbij beide partijen in de 
toekomst op zakelijk gebied mekaar op verschillende manieren zullen ondersteunen.