Ambitie & Doelstelling van KGTM & IPSM


Wat is de ambitie van KGTM & IPSM ?

Om topsport te kunnen beoefenen moet je ongelofelijk veel ambitie hebben, moet je hoge doelen stellen, en in het bijzonder moet je weten om te gaan met het gegeven talent, inzicht, mentaliteit, karakter, kleine successen, en fatsoensnormen. Tevens moet je daarvoor op alle gebieden een maximale krachtsinspanning weten te leveren, om zo uiteindelijk het maximale resultaat weten te behalen!

KGTM & IPSM houden zich nadrukkelijk bezig met het herkennen en ontwikkelen van de ambities van talenten. Als een sporter de ambitie heeft om het maximale uit zijn sport te halen, dan willen wij voor hem de juiste mogelijkheden creëren, om zo een ideale topsport beoefening aan hem te kunnen bieden.

KGTM heeft samen met IPSM de ambitie, om met hun inzet voor deze sporter(s) de juiste plek voor een ideale topsport beoefening te kunnen bieden. Wij willen zorgen voor een optimale randvoorwaardelijke structuur waar binnen topsport voetbal talenten in hun sport kunnen excelleren.

KGTM willen met IPSM ook buiten het beoefenen van zijn sport ervoor zorgen dat alle randvoorwaardelijke zaken goed gestructureerd zijn, zodat de sporter ook in zijn maatschappelijke carrière, buiten het voetballen goed kan excelleren.


 Wat zijn de doelstellingen van KGTM & IPSM ?          

- Het bewaken van de maatschappelijke zaken rondom de sporter.
- Het bundelen van krachten tussen de sporter en de trainers.
- Het optimaliseren en bewaken van een goede omgeving rondom de sporter.
- Het optimaliseren van de randvoorwaardelijke topsport elementen.
- Het betrokken maken van het bedrijfsleven, en het publiek rondom de sporter.

KGTM & IPSM houden zich bezig met het begeleiden van individuele voetbaltalenten, welke over talent, inzicht, mentaliteit, karakter, fatsoensnormen,  doorzettingsvermogen, als ook de juiste spirit beschikken om in hun sport tegen elke prijs het ultieme resultaat te willen boeken. Topsport is voor ons doelen stellen, ambitie hebben, ambities bijstellen, scherp zijn op bepaalde momenten, en in het bijzonder weten om te gaan met het gegeven talent, inzicht, mentaliteit, karakter, kleine successen, fatsoensnormen, en daarvoor op alle gebieden een maximale krachtsinspanning te leveren, om uiteindelijk het maximale resultaat te behalen!

Vanaf de kant van de talentvolle voetballer die veel meer wil dan recreatief voetballen, willen wij met KGTM bereiken dat een talentvolle voetballer nooit het gevoel heeft, en/of krijgt dat hij er in zijn sport alleen voor staat.

Voor de sportliefhebber, de recreatieve voetballer, alle potentiële sponsoren, en/of alle  geïnteresseerde personen in de voetbalsport, als ook het bedrijfsleven willen wij proberen om in het bijzonder “ het grote verschil “ te laten zien tussen voetballen op recreatieve wijze, en het bedrijven van voetballen op topsportgebied.

Prestatiegerichte voetballers worden heel vaak niet begrepen door buitenstaanders, waardoor ze in hun drang om te presteren op het gebied van mentaal, fysiek en sportief gebied vaak te kort komen, en uiteindelijk geen uitweg vinden, in hun georganiseerde drang om op een juiste wijze te willen presteren, maar vooral dat ze te alle tijden kunnen terugvallen op personen die zich voor de volle 100 % willen inspannen om die talentvolle sporter (s) op verantwoorde wijze te kunnen ondersteunen met de beste oplossingen.


Wat willen wij met KGTM & IPSM bereiken ?

Wij willen met KGTM & IPSM bereiken dat voetballers nooit het gevoel hebben, en/of krijgen dat zij er in hun sport alleen voor staan, dat zij niet begrepen worden, dat zij op het mentale, als ook op het fysieke gebied te kort komen, dat zij geen uitweg meer weten te vinden in hun drang om te presteren, maar vooral dat zij te allen tijde kunnen terugvallen op de juiste personen die zich voor de volle 100 % willen inspannen om met hun te willen werken op hun weg naar de top, om zo op een verantwoorde wijze de beste oplossingen voor betreffende zaken weten te vinden............dat is onze Missie !

KGTM & IPSM werkt hierbij aan een structuur waarbij sporters i.c.m. de juiste topsportdrive en de daarbij behorende ambitie, op gepaste tijden een vervolgstap kunnen maken binnen de voetbalsport, om zo uiteindelijk het maximale rendement uit hun carrière te kunnen halen.

KGTM & IPSM willen mogelijkheden creëren dat sporters kunnen trainen met professionals om zo hun kennis van het spel, zowel technisch, als ook taktisch in zijn algemeenheid te kunnen verbeteren.

KGTM & IPSM willen mogelijkheden creëren om sporters op het gebied van mentale en/of fysieke begeleiding sterker te maken in hun fysieke, als ook mentale spel.

KGTM & IPSM zullen altijd trachten om krachten te bundelen tussen de sporter, de trainers, en een zorgvuldig gekozen staf rondom de sporter creëren die noodzakelijk is om zo uiteindelijk het optimale resultaat te kunnen behalen.

KGTM & IPSM proberen ervoor te zorgen dat alle voorwaarden voor de sporters aanwezig zijn, die nodig zijn om voetballen op absoluut topniveau te kunnen bedrijven.

En dat zijn doelstellingen die wij met KGTM & IPSM willen bereiken !