Disclaimer

Teksten
Deze website is ontworpen door KGTM. Alle omschrijvingen en/of beschrijvingen zijn zo goed als mogelijk geformuleerd, en worden te allen tijde up to date gehouden. Voor de gevolgen van zet, type, programmeer, en/of spelfouten in beschrijvingen op deze website aanvaardt KGTM geen enkele aansprakelijkheid.

Foto's
Alle door ons geplaatste foto’s zijn vrij van copyright en/of verkregen op rechtmatige wijze van fotografen over de gehele wereld. Mocht het zo zijn dat er buiten onze fout, en/of door misverstanden, als ook door derden aangeleverde foto’s en/of teksten die buiten het weten van KGTM om niet voor 100 % copyright vrij zijn, toch geplaatst zijn, dan aanvaardt KGTM hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Links
Voor alle verwijzingen naar foto’s, naar informatie, al dan niet door hyperlinks en de daarbij behorende diensten, verkoopaanbiedingen, diensten of andere hieruit af te leiden diensten aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid. Uiteraard bent u vrij om alle door u gekozen websites te bezoeken en/of producten en/of diensten voor geheel eigen risico te aanvaarden.

Copyright
Alle door ons geschreven teksten, de opmaak van de website c.q. de Lay-out, alle door ons geplaatste artikelen, en/of alle overige items vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopiëren, aanpassingen maken, vertalingen uit stukken van de gehele site, bewerkingen en wijzigingen doen plaatsvinden van gedeeltes en gehele stukken van deze website zijn ten strengste verboden, tenzij vooraf schriftelijk toestemming is verleend door KGTM.

Persoonsgegevens
Indien wij een Nieuwsbrief gaan gebruiken worden alle door u geplaatste persoonsgegevens, inschrijvingen voor een of meerdere activiteiten via onze Nieuwsbrief worden 100 % discreet door KGTM behandeld.

Kamer van Koophandel
KGTM staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 78344387